ΟΜΑΔΑ

Οι Άνθρωποί μας

Η BesiosWood, ως μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας βιομηχανικής ξυλείας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση στον τομέα του ξύλου  με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς. Διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.

 Εδώ στην BesiosWood εκτιμούμε τη δημιουργικότητα, πιστεύουμε στο ταλέντο των ανθρώπων μας και τους ενθαρρύνουμε να προχωρούν μπροστά, με τόλμη αλλά και σύνεση, ώστε να αξιοποιούμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να δημιουργούμε αξία μεγιστοποιώντας τα οφέλη των διαθέσιμων πόρων.

Βασική επιδίωξη για τη BesiosWood είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμένουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Στεκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Καριέρα

Πιστεύοντας απόλυτα στις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, η BesiosWood έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που συμβαδίζει με τους γρήγορους ρυθμούς της αγοράς, προωθεί την καινοτόμο σκέψη και επιδιώκει συνεχώς την κατάκτηση νέων στόχων, ενθαρρύνοντας την ομαδική προσπάθεια και ανταμείβοντας την πρωτοβουλία. Η εταιρεία προσφέρει σε άτομα με εξαιρετικά προσόντα και υψηλούς επαγγελματικούς στόχους τη δυνατότητα μιας γόνιμης και δημιουργικής σταδιοδρομίας, γεμάτης επιτυχίες και νέες προκλήσεις. Παράλληλα, δεν σταματά ποτέ να αναζητά νέα, ελπιδοφόρα ταλέντα και επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης.