ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Ως εταιρεία που διακρίνεται για το επιχειρηματικό της πνεύμα, την ικανότητα προσαρμογής και την προσήλωσή της στις απαιτήσεις των πελατών και των συνεργατών της, η BesiosWood πιστεύει στην καινοτομία και την ανοικτή σκέψη, εισάγοντας νέα προϊόντα και ενσωματώνοντας πρωτοποριακές ιδέες στις επιχειρησιακές της λειτουργίες. Στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και δημιουργική εταιρική κουλτούρα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξεύρεση και διασφάλιση βιώσιμων λύσεων προς όφελος του πλανήτη και της αναδυόμενης, σε παγκόσμιο επίπεδο, «πράσινης οικονομίας».

Η BesiosWood δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά θέματα αναγνωρίζει τις πτυχές – θέματα του περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη λειτουργία της. Η περιβαλλοντική συνείδηση της εταιρείας μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αφοσίωσή μας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες προς ικανοποίηση των πελατών μας. Πέραν της απόλυτης συμμόρφωσης με όλους τους διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, στόχοι της BesiosWood είναι:

Να επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και να εφαρμόζει μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Να ελαχιστοποιεί τις όποιες αρνητικές συνέπειες λειτουργίας τους εξοπλισμού διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους μέσω της σωστής και έγκαιρης συντήρησής του.

Να ενθαρρύνει το προσωπικό του προς την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Να ενημερώνεται συνεχώς αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος και να υιοθετεί νέες πρακτικές για αυτά.

Παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη της περιβαλλοντικής πολιτικής μας είναι, μεταξύ άλλων:

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

Υλοποίηση ενεργειακής μελέτης σε εγκαταστάσεις μας στο Κέντρο Διανομής Τρικάλων  φωτοβολταΐκής μονάδας ισχύος 100ΚW τo 2014 καθώς και επεμβάσεων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας με εκσυγχρονισμό του συστήματος φωτισμού.

Προσωπικό

Στον τομέα διαχείρισης προσωπικού, η BesiosWood εκπαιδεύει τους υπαλλήλους της ως προς τις βέλτιστες πρακτικές και την ελάχιστη διατάραξη του περιβάλλοντος. 

Διαχείριση – Ανακύκλωση Χαρτιού

Χρησιμοποιούνται εκτυπωτές διπλής όψης (μείωση ποσότητας χαρτιού) και 100% ανακυκλωμένο χαρτί στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου. Επίσης όλο το άχρηστο χαρτί προωθείται προς ανακύκλωση. 

Αφής ανακύκλωση μπαταριών

Ο Όμιλος σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αφής» εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών. Έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών στις εγκαταστάσεις μας οι οποίοι και δέχονται όλα τα είδη μπαταριών μέχρι 1500 γραμμάρια, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μιάς χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες), χωρίς να παίζει ρόλο το είδος της συσκευής από την οποία προέρχονται (κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μελανιών

Πέραν από την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, η εταιρία μας με αυτή του την ενέργεια συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την κοινωνική προσφορά στην πράξη.

Η BesiosWood δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά θέματα αναγνωρίζει τις πτυχές – θέματα του περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη λειτουργία της. Η περιβαλλοντική συνείδηση της εταιρείας μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αφοσίωσή μας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες προς ικανοποίηση των πελατών μας. Πέραν της απόλυτης συμμόρφωσης με όλους τους διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, στόχοι της BesiosWood είναι:

Να επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και να εφαρμόζει μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Να ελαχιστοποιεί τις όποιες αρνητικές συνέπειες λειτουργίας τους εξοπλισμού διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους μέσω της σωστής και έγκαιρης συντήρησής του.

Να ενθαρρύνει το προσωπικό του προς την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Να ενημερώνεται συνεχώς αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος και να υιοθετεί νέες πρακτικές για αυτά.

Παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη της περιβαλλοντικής πολιτικής μας είναι, μεταξύ άλλων:

Υλοποίηση ενεργειακής μελέτης σε εγκαταστάσεις μας στο Κέντρο Διανομής Τρικάλων  φωτοβολταΐκής μονάδας ισχύος 100ΚW τo 2014 καθώς και επεμβάσεων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας με εκσυγχρονισμό του συστήματος φωτισμού.