Ίδρυση Εταιρίας

Η ίδρυση της Εταιρίας χρονολογείται από το 1935, από τον Αθανάσιο Μπέσιο και είχε ως αντικείμενο την πρίση κορμών ξυλείας. Η επιχείρηση διέθετε πριστήριο και κατάστημα λιανικής πώλησης.