Ανέγερση σύγχρονου κτιρίου εγκαταστάσεων

Το 2020, η εταιρίας προχωράει στην ανέγερση σύγχρονου κτιρίου εγκαταστάσεων, στην έδρα των Τρικάλων.